ALZHEIMERS SYGDOM – EN DEFINITION

Videnskabelig forskning bidrager kontinuerligt til en bedre forståelse af Alzheimers sygdom og tidlig diagnose af sygdommen.1

Alzheimers sygdom er en fremadskridende neurologisk sygdom, der svækker tænkning, hukommelse og selvstændighed. Det er den hyppigste årsag til demens.1,2

Alzheimers sygdom kommer snigende – den udvikler sig langsomt over flere år og svækker hjernen.3,4  Tab af korttidshukommelse, besvær med at finde ord, eller at man glemmer hvilken dag eller dato, det er, er typisk de første tegn på sygdommen. Andre tidlige symptomer kan være forvirring, f.eks. at fare vild i kendte omgivelser, eller ændringer i humør og personlighed, f.eks. at blive mere irritabel eller ængstelig.1,5 Efterhånden som sygdommen udvikler sig, mister mennesker med Alzheimers sygdom langsomt deres hukommelse og evnen til selvstændigt at udføre hverdagsopgaver såsom at lave mad, tage tøj på eller gå i bad.1,2

I dag ved vi, at udviklingen af Alzheimers sygdom er en fremadskridende proces, som kan begynde årtier, før der opstår en mistanke. De ændringer i hjernen, som forårsager sygdommen, kan begynde op til 20 år, før de første symptomer optræder.1-4 Selv fra de første symptomer bemærkes, går der ofte lang tid, før sygdommen konstateres. Mennesker med Alzheimers sygdom og deres pårørende overser enten de tidlige tegn på sygdommen, eller de opfatter symptomerne som en naturlig del af det at blive ældre.5,6

 NÆSTE AFSNIT 

Stadierne i Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom udvikler sig snigende og over flere stadier. Hver patient gennemgår stadierne på forskellig vis.

 

Referencer

1. Alzheimer's Association. Alzheimer's Association Report: 2020 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimer's Dement. 2020;16(3):391-460.

2. Masters CL, Bateman R, Blennow K, et al. Alzheimer's disease. Nat Rev Dis Primers. 2015;1:15056.

3. Jack CR, Bennet DA, Blennow K, et al. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer's disease. Alzheimers Dement 2018;14:535–562..

4. Bateman RJ, Xiong C, Benzinger TLS, et al. Clinical and Biomarker Changes in Dominantly Inherited Alzheimer's Disease. N Engl J Med 2012;367:795–804.

5. Alzheimer's Association: Mild Cognitive Impairment, https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementia/related_conditions/mild-cognitive-impairment. Tilgået 11. december 2020.

6. Wilcox J, Duffy PR. Is it a ‘senior moment' or early dementia? Addressing memory concerns in older patients. Current Psychiatry, 2016 May: 15(5): 28-30, 32-34, 40.