OPMÆRKSOMHED PÅ TIDLIGE TEGN OG SYMPTOMER

Det er afgørende, at tidlige tegn og symptomer på Alzheimers sygdom opfanges for at opnå bedst muligt forløb for patienten.1,6

Hvad er let kognitiv svækkelse pga. Alzheimers sygdom?

Let kognitiv svækkelse (MCI, Mild Cognitive Impairment) pga. Alzheimers sygdom er et af de tidligste tegn på sygdommen. Dette er det første stadie, hvor symptomerne bliver synlige for mennesker, der lever med Alzheimers sygdom, deres nærmeste og deres læge.1,4 Disse tidlige advarselstegn kan omfatte tab af korttidshukommelsen, besvær med at finde ord, eller at man glemmer hvilken dag eller dato, det er. Andre symptomer på let kognitiv svækkelse kan omfatte en svækkelse af andre tankeevner, såsom evnen til at træffe fornuftige beslutninger eller at bedømme den tid og de trin, der er involveret i udførelsen af en opgave.1,4

Disse symptomer kan tyde på tidlige symptomer på Alzheimers sygdom – men de kan blive overset eller affærdiget som en naturlig følge af det at blive ældre. Praktiserende læger kan drage nytte af bedre metoder til at opdage disse tidlige symptomer på Alzheimers sygdom, som kan være vanskelige at skelne fra andre sygdomme, såsom klinisk depression eller symptomer på mild apopleksi.5

Hvad er symptomerne på let kognitiv svækkelse pga. Alzheimers sygdom?

Hukommelse

Tiltagende glemsomhed, dvs. problemer med at huske nylige samtaler, navne eller vigtige hændelser1,4

Opmærksomhed

Tabe tråden, have svært ved at være fokuseret eller at føle sig stadig mere overvældet1,4

Sprog

Problemer med at finde de rette ord1,4

Desorientering

Forvirring omkring tid og sted, eksempelvis at glemme hvilken dag eller dato, det er, og problemer med at finde vej i velkendte omgivelser1,4

Kognitive evner

Problemer med planlægning, argumentation eller udførelse af opgaver, eksempelvis håndtering af penge eller at følge en velkendt opskrift1,4

Humør og personlighed

Ændringer i humør og personlighed, eksempelvis irritabilitet, urolighed eller dårligt humør1,4

Hvordan stilles diagnosen let kognitiv svækkelse pga. Alzheimers sygdom?

Praktiserende læger eller andet sundhedsfagligt personale er ofte de første professionelle fagpersoner, som har kontakt med mennesker, der har problemer med hukommelsen eller andre mentale funktioner. Hovedelementerne i den diagnostiske proces omfatter:1,5

  • Dokumentation af patientens sygehistorie, herunder nuværende symptomer og tidligere medicinske tilstande samt familiens historik1,5
  • Vurdering af daglige aktiviteter for at opdage ændringer i patientens normale funktionsniveau. Der kan inddrages forskellige ressourcer, såsom spørgeskemaer, og et familiemedlem eller en god ven kan også blive bedt om at bidrage med observationer1,5
  • Fysisk undersøgelse og laboratorietest, herunder blodprøve, for at udelukke andre årsager til den kognitive svækkelse1,5

Praktiserende læger og andet sundhedsfagligt personale kan derefter henvise patienterne til en hukommelsesklinik, neurolog eller andre specialister for yderligere undersøgelse. Jo tidligere let kognitiv svækkelse pga. Alzheimers sygdom opdages, jo hurtigere kan en patient henvises til undersøgelse, så diagnosen Alzheimers sygdom kan bekræftes.6

FÅ MERE AT VIDE OM MULIGHEDERNE FOR STØTTE EFTER DIAGNOSEN

Hvad er fordelene ved en hurtig og nøjagtig diagnose af Alzheimers sygdom?

En hurtig og korrekt diagnose af Alzheimers sygdom kan give alle involverede i processen adskillige fordele:6

  • Patienterne, deres pårørende og deres læge kan træffe foranstaltninger for bedre sygdomshåndtering, herunder håndtering af specifikke symptomer som ængstelse eller forringet søvn, eller livsstilsændringer såsom ændringer i kost, motion og sociale aktiviteter7,8
  • Det kan reducere frygten hos mennesker, der lever med Alzheimers sygdom i et tidligt stadie og hjælpe dem med at forberede sig på fremtiden6

 LÆS MERE OM 

Hjernesundhed

Sund kost, regelmæssig motion, sociale aktiviteter og mental stimulering kan hjælpe med at bevare hjernens sundhed og de kognitive funktioner.

 

Referencer

1.Alzheimer's Association. Alzheimer's Association Report: 2020 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimer's Dement. 2020;16(3):391-460.

2.Morris JC, Blennow K, Froelich L, et al. Harmonized diagnostic criteria for Alzheimer's disease: recommendations. J Intern Med. 2014;275(3):204-213.

3.Petersen RC. Mild cognitive impairment. Continuum (Minneap Minn). 2016;22(2):404-418.

4.Alzheimer's Association: Mild Cognitive Impairment, https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementia/related_conditions/mild-cognitive-impairment. Tilgået 11. december 2020.

5.Wilkinson D, et al (2004). The Role of General Practitioners in the Diagnosis and Treatment of Alzheimer's Disease: A multinational Survey. Int Med Res. Mar-Apr 2004; 32 (2): 149-159.

6.Dubois B, Padovani A, Scheltens P, et al. Timely Diagnosis for Alzheimer's Disease: A Literature Review on Benefits and Challenges. J Alzheimers Dis. 2016;49(3):617-31.

7.Risk reduction of cognitive decline and dementia. WHO Guidelines. https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/guidelines_risk_reduction/en/. Tilgået 11. december 2020.

8.Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission.Lancet. 2020 Aug 8;396(10248):413-446. Epub 30. juli 2020