STADIERNE I ALZHEIMERS SYGDOM

Alzheimers sygdom udvikler sig snigende og over flere
stadier. Hver patient gennemgår stadierne på forskellig vis.1

I dag ved vi, at Alzheimers sygdom er en fremadskridende proces. På det tidspunkt, hvor patienterne udviser symptomer, har sygdommens underliggende mekanismer været i gang i op til 20 år.1-3

Stadierne i Alzheimers sygdom

Udviklingen af Alzheimers sygdom gennemgår flere stadier. Hvor hurtigt sygdommen udvikler sig, varierer fra person til person. Alzheimers sygdom begynder med et langvarigt asymptomatisk stadie, der kaldes præklinisk Alzheimers sygdom.
Det efterfølges af et stadie før demens, hvor der kommer lette symptomer. Dette stadie betegnes ”let kognitiv svækkelse” (MCI, Mild Cognitive Impairment), der til sidst udvikler sig til demens som varierer i sværhedsgrad.4-7

PRÆKLINISK
ALZHEIMERS
SYGDOM

LET KOGNITIV
SVÆKKELSE PGA.
ALZHEIMERS SYGDOM

LET DEMENS

MIDDELSVÆR
DEMENS

SVÆR DEMENS

Præklinisk Alzheimers sygdom

VARIGHED: OP TIL 20 ÅR

Dette er stadiet hvor der ingen symptomer er, selvom ændringerne i hjernen fortsætter – herunder unormal ophobning af amyloid-beta (et protein i hjernen).1

brain
Udarbejdet ud fra Kazim SF et. al. 201611

Let kognitiv SVÆKKELSE (MCI, Mild Cognitive Impairment) pga. Alzheimers sygdom

Let kognitiv svækkelse forekommer hos mennesker som har tegn på forandringer i hjernen ved scanning, og symptomer, der bemærkes af venner og familie, men som ikke har betydelig indvirkning på dagliglivet.1

Symptomer: En mærkbar ændring i kognitionen, f.eks. tab af korttidshukommelsen, problemer med at finde ord eller glemme hvilken dag eller dato, det er.1

brain
Udarbejdet ud fra Kazim SF et. al. 201611

Demens, som skyldes Alzheimers sygdom
(let, middelsvær, svær)

Omfatter tre sværhedsgrader ved sygdommen kendetegnet ved Alzheimers-relaterede forandringer i hjernen og svækkelse, herunder forværrede symptomer og funktionsnedsættelse.1

Let Alzheimers demens

Patienten kan ofte fungere i hverdagen, men har brug for hjælp med nogle aktiviteter1

brain
Udarbejdet ud fra Kazim SF et. al. 201611

Demens, som skyldes Alzheimers sygdom
(let, middelsvær, svær)

Omfatter tre trin af sygdomsprogression kendetegnet ved Alzheimers-relaterede forandringer i hjernen og yderligere svækkelse, herunder forværrede symptomer og funktionsnedsættelse.1

Middelsvær Alzheimers demens

Typisk det længste stadie i sygdommen, hvor personen kan have vanskeligheder med at kommunikere og oplever øget forvirring, hvilket gør det svært at udføre dagligdagsaktiviteter.1

brain
Udarbejdet ud fra Kazim SF et. al. 201611

Demens, som skyldes Alzheimers sygdom
(let, middelsvær, svær)

Omfatter tre trin af sygdomsprogression kendetegnet ved Alzheimers-relaterede forandringer i hjernen og yderligere svækkelse, herunder forværrede symptomer og funktionsnedsættelse.1

Svær Alzheimers demens

Kræver konstant omsorg, da personen kan miste bevidstheden om sine omgivelser og opleve tab af fysisk funktion.1

brain
Udarbejdet ud fra Kazim SF et. al. 201611

PRÆKLINISK ALZHEIMERS SYGDOM

LET KOGNITIV SVÆKKELSE PGA. ALZHEIMERS SYGDOM

LET DEMENS

Præklinisk Alzheimers sygdom

VARIGHED: OP TIL 20 ÅR

Dette er stadiet, hvor der ingen symptomer er, selvom ændringerne i hjernen er sket – såsom unormal ophobning af amyloid-beta (et protein i hjernen).1

brain
Udarbejdet ud fra Kazim SF et. al. 201611

Let kognitiv SVÆKKELSE (MCI, Mild Cognitive Impairment) pga. Alzheimers sygdom

Let kognitiv svækkelse forekommer hos mennesker som har tegn på forandringer i hjernen ved scanning, og symptomer, der bemærkes af venner og familie, men som ikke har betydelig indvirkning på dagliglivet.1

Symptomer: En mærkbar ændring i kognitionen, f.eks. tab af korttidshukommelsen, problemer med at finde ord eller glemme hvilken dag eller dato, det er.1

brain
Udarbejdet ud fra Kazim SF et. al. 201611

Demens, som skyldes Alzheimers sygdom (let, middelsvær, svær)

Omfatter tre sværhedsgrader ved sygdommen kendetegnet ved Alzheimers-relaterede forandringer i hjernen og svækkelse, herunder forværrede symptomer og funktionsnedsættelse.1

Let Alzheimers demens

Personen kan ofte fungere selvstændigt, men har brug for hjælp med nogle aktiviteter.1

brain
Udarbejdet ud fra Kazim SF et. al. 201611

Demens, som skyldes Alzheimers sygdom (let, middelsvær, svær)

Omfatter tre trin af sygdomsprogression kendetegnet ved Alzheimers-relaterede forandringer i hjernen og yderligere svækkelse, herunder forværrede symptomer og funktionsnedsættelse.1

Middelsvær Alzheimers demens

Typisk det længste stadie i sygdommen, hvor personen kan have vanskeligheder med at kommunikere og oplever øget forvirring, hvilket gør det svært at udføre dagligdagsaktiviteter.1

brain
Udarbejdet ud fra Kazim SF et. al. 201611

Demens, som skyldes Alzheimers sygdom (let, middelsvær, svær)

Omfatter tre trin af sygdomsprogression kendetegnet ved Alzheimers-relaterede forandringer i hjernen og yderligere svækkelse, herunder forværrede symptomer og funktionsnedsættelse.1

Svær Alzheimers demens

Kræver konstant omsorg, da personen kan miste bevidstheden om sine omgivelser og opleve tab af fysisk funktion.1

brain
Udarbejdet ud fra Kazim SF et. al. 201611

 

En af udfordringerne ved Alzheimers sygdom er, at klinisk praksis i dag begrænser diagnosticeringen af sygdommen til mennesker, der allerede lider af let, middelsvær eller svær demens.8 Selvom det anerkendes, at en patient med let kognitiv svækkelse (MCI, Mild Cognitive Impairment) har en øget risiko for at udvikle Alzheimers sygdom, anses let kognitiv svækkelse på nuværende tidspunkt ikke som et stadie i Alzheimers sygdom. Med andre ord anerkender den nuværende kliniske praksis ofte ikke, at et menneske har Alzheimers sygdom, før sygdommen er væsentligt fremskreden og tegnene på demens er tydelige.8  Tidlig diagnose af Alzheimers sygdom er et vigtigt første skridt, som øger sandsynligheden for, at patienter og pårørende kan håndtere sygdommen og planlægge fremtiden.8

Alzheimers sygdom er ikke en del af normal aldring

Selvom alder er den væsentligste kendte risikofaktor for kognitiv svækkelse, er Alzheimers sygdom ikke en naturlig følge af aldring.1,9

Mere end 60% af sundhedsfagligt personale verden over tror, at demens er en del af den normale aldring10

Demens er IKKE en del af den normale aldring, men dækker over en særlig gruppe symptomer, der skyldes sygdomme i hjernen1

Alzheimers sygdom er den mest almindelig årsag til
demens blandt ældre voksne og forekommer i 60-80% af tilfældene1

Symptomerne på Alzheimers sygdom er i begyndelsen svære at opfange. Mennesker med tidlig Alzheimers sygdom (og deres pårørende) kan forveksle tidlige tegn og symptomer med normal aldring og derfor udskyde lægebesøg.1

Desuden kan andre sygdomme, såsom depression eller apopleksi, også påvirke de kognitive og funktionelle evner, hvilket gør det vanskeligt at stille en tidlig diagnose af Alzheimers sygdom1,8

 

Når vi bliver ældre, svækkes de kognitive evner, lige som de fleste andre funktioner i kroppen. Tidlige forandringer i kognition, såsom øget glemsomhed, langsommere tænkning eller besvær med at multitaske, kan imidlertid skyldes de underliggende mekanismer for Alzheimers sygdom frem for normale aldringsprocesser.1-3

LÆS MERE OM

Sådan ændrer Alzheimers sygdom hjernen

Alzheimers sygdom arbejder i det skjulte – den udvikler sig langsomt over flere år og svækker hjernen.