SAMARBEJDE MELLEM EUROPÆISKE PATIENTFORENINGER

Som medlem af en patientforening får du adgang til gode råd og støtte. Men medlemskabet giver dig også mulighed for at bidrage med dine erfaringer – til glæde for andre i samme situation.

Når du deler dine erfaringer og tager imod råd fra dine omgivelser, kan det give dig den opmuntring og støtte, du har brug for, så du på bedste vis kan håndtere dine behov.1,2

Hos europæiske og nationale patientforeninger for mennesker med Alzheimers sygdom kan du finde rådgivning om en række emner, herunder sundhed, økonomi,
og rettigheder.

Alzheimer Europe er en ikke-statslig nonprofitorganisation (NGO), der har til formål at være talerør for mennesker med demens og deres pårørende, gøre demens til en europæisk prioritet, fremme patienternes rettigheder, støtte demensforskning og styrke den europæiske demensbevægelse.3

Alzheimer Europe repræsenterer 39 medlemsforeninger fra 35 lande.4

LÆS MERE OM

Alzheimers sygdom på den politiske dagsorden

Der er behov for politisk lederskab og handlekraft i relation til Alzheimers sygdom for at optimere kvaliteten af pleje og støtte til patienter, deres pårørende og familier.

 

Referencer

1.Alzheimer Europe: Attending self-help groups, https://www.alzheimer-europe.org/Living-with-dementia/After-diagnosis-What-next/Taking-care-of-yourself/Attending-self-help-groups. Tilgået 17. december 2020.

2. Alzheimer’s Association: You are not alone, https://www.alz.org/help-support/i-have-alz/know-what-to-expect/just-diagnosed. Tilgået 17. december 2020.

3. Alzheimer Europe, https://www.alzheimer-europe.org. Tilgået 17. december 2020.

4. Alzheimer Europe: Our members, https://www.alzheimer-europe.org/Alzheimer-Europe/Who-we-are/Our-members. Tilgået 17. december 2020.